Wie zijn wij

Wie zijn wij

Interaktie-Buro
Tiny Beemsterboer (1946)

Maatschappelijk werkster
Vanaf mijn 17e jaar combineerde ik mijn werk met studie.
Een aantal jaren in dienstverband in verschillende functies en sectoren o.a.: ziekenhuis, psychiatrie, gezinszorg, kinderhuizen, buurthuis- /opbouwwerk en onderwijs.
Na een aantal jaren in onderwijs en kindertehuizen als maatschappelijk werkster werkzaam te zijn geweest, startte ik in 1980 mijn Interaktie Buro.
Zelfstandig onderneemster
Dit kon ontstaan doordat er brede belangstelling en vraag was ontstaan voor de communicatietrainingen gebaseerd op het model van Thomas Gordon, nadat ik in 1979 de opleiding had gevolgd voor Gordon-Communicatietrainer.

COMMUNICATIETRAINER
Geautoriseerd en met ruime ervaring in het geven van de verschillende Effectiviteitstrainingen zocht en vond ik opleidingen en cursussen ter verbreding en verdieping. Zo volgde ik o.a. cursussen NLP, Bert Hellinger, Byron Katie, Aletha Solter, Emmi Pikler, PRI Ingeborg Bosch en studeerde in 1985 af aan de theaterschool in Amsterdam.
Theaterdocent
Als docent verzorgde ik lessen drama op middelbare scholen en beroepsopleidingen, regisseerde musicals en begeleidde afstudeeropdrachten naar presentatie of voorstelling. Als freelancer verzorg ik workshops op aangevraagde thema’s tijdens conferentie- studie- bijscholing- en teambuildingsdagen en voer de regie.
Door opleiding tot lach-animator (2008) kunnen workshops met lachmeditatie worden uitgebreid of op zichzelfstaand worden verzorgd.
ONTWIKKELEN EN UITVOEREN VAN TRAJECTEN BEROEPEN-HERORIENTATIE
In 1991 kreeg ik het verzoek om samen met de adviseur Psycho Sociale Problematiek bij het (toenmalig) GMD een pilotproject voor hun clienten te ontwikkelen en uit te voeren. De trajecten richtten zich op het verwerven van een nieuw arbeids- en toekomstperspektief van deelnemers die vanwege psychische en/of lichamelijke beperkingen hun oude beroep niet meer konden uitoefenen. De positieve evaluatie resulteerde in toenemende vraag en continuiteit in het op maat leveren van groeps- en individuele trajecten voor clienten van bedrijven, instituten en arbodiensten die zich direct of indirect met reintegratie en loopbaanbegeleiding bezighouden.
Samenwerking
In 1994 besloot ik een deel van deze werkzaamheden in nauwe samenwerking met voor Interaktie Buro werkende freelancers uit te voeren, zoals beroepskeuze adviseurs, trainers, coaches, therapeuten en acteurs.
inspiratiebronnen
In mijn dagelijks leven en uitvoerend werk heeft bewust en onbewust het gedachtengoed van mijn inspiratiebronnen een waardevolle plek gekregen zoals die van Thomas Gordon – Aletha Solter – Emmi Pikler – Byron Katie – Bert Hellinger – Madan Kataria.
waardevolle verwijzingen
Waardevol en hoopgevend zijn voor mij ook 3 personen / organisaties die m.i. als: Waardevolle Verwijzing, ondersteuning en aandacht verdienen.
Mary Gordon Roots of Empathy
Mary Gordon (Canada) is grondlegster van het programma Roots of Empathy. Ze ontwikkelde een programma met een baby in de klas.
Iedere leerling die het geluk heeft om aan dit geweldige programma mee te mogen doen, zal meer geneigd zijn tot helpen en minder tot kwetsen.
In haar boek Roots of Empathy: changing the world, child by child valt hierover meer te lezen.
Initiatieven zijn vanaf 2008 ondernomen om dit bestaande en waardevolle programma op de basisscholen in Nederland geïntroduceerd te krijgen. Al in 4000 schoolklassen verspreid over elf landen worden er baby’s ingezet. Schooljaar 2018/19 kregen een aantal basisscholen in Rotterdam de primeur.
Voor kunnen volgen van de ontwikkelingen:
www.rootsofempathy.org mail@rootsofempathy.org

– HENK VAN ARKEL
SOCIAL TRADE ORGANISATIE
Henk van Arkel ontwikkelt wereldwijd alternatieven met de Stichting STRO voor een gezonde Economie met @nder soort geld.
STRO benadrukt het belang van circulair geld voor een structurele aanpak van het klimaatprobleem. Circulair lokaal geld helpt om meer lokale welvaart te creeren. Door lokale capaciteiten beter te benutten wordt er gebouwd aan een mens-georienteerde economie. Dit gaat hand in hand met het verminderen van de massaconsumptie.
www.socialtrade.nlinfo@socialtrade.nl
– BOB HENDRIKX LEVENDE DOODSKIST
Bob Hendrikx oprichter van LOOP ontwikkelde: de Levende Doodskist Zijn visie voor gebruik van levende materialen resulteerde in de “Living Cocoon” die bijdraagt aan efficiente compostering van het lichaam. Giftige stoffen worden opgeruimd en levert tevens een verrijkte voedingsbodem voor ( nieuwe) bomen en planten: “laat de mensen weer EEN worden met de natuur, zodat ze de bodem kunnen verrijken in plaats van vervuilen.”

Hoe wil ik eindigen als afval of compost? Dat antwoord wist ik snel!
Maar niet….. dat me door de aanschaf van een voucher me ook nog eens een blij gevoel en lach ten deel viel, doordat ik nu in de aanhef van brief word aangesproken met:
Beste Toekomstige Boom of “Dear Bag of compost” !!
LOOP Biotech B.V. info@loop-biotech.com

Beeldende kunst
Vanuit mijn persoonlijke en beroepsmatige leven bestaat interesse voor en raakvlakken met beeldende kunst..Zo werden activiteiten op dit gebied onderdeel van mijn werkzaamheden door:
  • Ontwikkelen en in eigen beheer uitgeven van (ideele) thema-kunst.
  • Verzorgen van thema-exposities
  • Bemiddeling beeldende kunst bij huur of aanschaf van kunstwerk.

THEMA-KUNST
Aangrijpende persoonlijke en maatschappelijke gebeurtenissen vormden de bron voor het ontwikkelen en uitgeven van (ideële) thema-kunst: Persoonlijke en maatschappelijke gebeurtenissen die noodzakelijke steun en betrokkenheid vragen, gedenkwaardig zijn, of om belangstellende aandacht vragen.

Themakunst biedt een ideeel, origineel en tastbaar geschenk: kunstkaarten, als beeldend middel om te steunen en te sturen.
Voor:
-Instellingen, bedrijven en particulieren die met Kunst hun betrokkenheid én handelen tot uiting willen laten komen.
Voor ieder
-die zich in kader van promotie, herdenking, evenement, jubileum, kerst of andere gedenkwaardige gebeurtenis met geschenk in de vorm van thema-kunst wil profileren.

Een voorbeeldexemplaar is beschikbaar, oplage en levertijd in overleg.

BEN VEER
Partner: Ben Veer is werkzaam geweest als docent beeldende vorming in Middelbaar- en Beroepsonderwijs. Van jongs af aan houdt hij zich tot op de dag van vandaag dagelijks bezig met diverse expressievormen.
Het willen laten fotograferen / digitaliseren en rubriceren van zijn werken drong zich steeds meer bij me op. Dit werd gerealiseerd en wordt bijgehouden door Naomi Souwen en Willem Oudenhoven. met hun achtergrond van kunstacademie/fotografie..
Meer info daarover is te vinden onder: Kunst Ben Veer