Effectiviteitstraining

Effectiviteitstraining
In 1979 is in Nederland de Gordon-cursus “Effectief omgaan met kinderen” voor ouders en opvoeders officieel geïntroduceerd. Aansluitend volgden de communicatietrainingen voor jongeren,  volwassenen en specifieke doelgroepen (o.a. leerkrachten/docenten, groepsleiding, leidinggevenden). Deelnemers leren praktische communicatievaardigheden waardoor ze effectiever met zichzelf en anderen omgaan in werk- en privé situaties. Dit heeft afhankelijk van de doelgroep een positieve invloed op:
 • kwaliteit van (werk-)relaties
 • resultaten
 • productiviteit
 • ziekteverzuim
 • samenwerking

Doelgroepen

Interaktie Buro Tiny Beemsterboer verzorgt de volgende Gordon-Communicatietrainingen (op verzoek ook individueel):

 • effectief omgaan met kinderen voor ouders en beroepsopvoeders
 • effectief omgaan met jonge kinderen voor leid(st)ers kinderopvang
 • effectief onderwijzen voor leerkrachten, docenten in basis-, voortgezet en speciaal onderwijs
 • persoonlijke en professionele effectiviteit voor volwassenen
 • effectief leidinggeven voor managers en leidinggevenden in het bedrijfsleven en in de non-profit sector
 • resultaatgericht communiceren voor hulpverleners in de welzijns- en gezondheidszorg, zoals psychologen, maatschappelijk werkers, arbeidsdeskundigen, (reïntegratie-) consulenten, artsen, specialisten en verpleegkundigen
 • assertiviteitstraining voor persoonlijke en professionele effectiviteit, op aanvraag van werkgever, reïntegratiebedrijf of uitkerende instantie, zie reïntegratie

Kernthema & werkwijze
Kernthema Werkwijze
duidelijk communiceren beknopte theorie
luisteren praktische demonstratie
opbouwen van goede relaties vaardigheden oefenen en ervaringen uitwisselen
voorkomen van problemen doeltreffend conflicten oplossen

De trainingen worden voornamelijk inservice gegeven en bestaan uit minimaal 4 dagdelen. Informatie over open trainingen vindt u onder de agenda; met het formulier kunt u uw belangstelling aangeven.

Zie ook Workshops