Theater

Theater
Inter-Act
Expressie & regie
Voor verzorgen van workshops, begeleiden van thema’s of onderdelen op conferentie, studie- bijscholing- en teambuidingsdagen
 • ter verdieping of verkenning
 • ter lering en vermaak
 • ter kennismaking met elkaar
 • ter verbetering van relaties

Door:

 • gebruik te maken van expressievormen
 • ideeen helpen vormgeven voor (eenmalige) optredens of presentaties
 • bewerken van, lijn brengen in, of verbindingen creëren in reeds vorm gegeven stukken
Voorstelling the Cord
‘’The Cord’’ is een 40 minuten durende voorstelling die zowel in het Nederlands als in het Engels is gespeeld. Het bestaat uit 3 korte aaneengeschakelde scénes waarin complexe verhoudingen tussen ouder en kind absurdistisch, herkenbaar en met humor in beeld worden gebracht. Het is geschreven door Keith Johnstone; een Canadees acteur, regisseur en schrijver.

 

The Cord is een op zichzelf staand stuk. Door vorm, pedagogische en psychologische inhoud laat dit stuk zich uitermate goed lenen voor meer dan alleen een theatervoorstelling.

 • de 4 hoofdpersonen — 2 ouders en 2 kinderen — hebben ieder hun eigen problemen. Maar ze hebben wel steeds met elkaar te maken… tot in de dood… of daar zelfs voorbij…?
 • onmacht, angst of eenzaamheid kan de ‘’opgevoede’’ mens treffen!

Het is met name geschikt als:

 • discussiestuk: zet aan tot denken en mogelijk nieuwe inzichten
 • onderdeel van een les- of studieprogramma: uitwisseling van ervaringen, gedachten en ideeën
 • entr’act tijdens conferenties of symposia

Speciaal

Voor de meerdaagse conferentie bestaat een programma waarin deelnemers 1 tot 2 uur per dag met de tekst (Nederlands of Engels) aan de slag gaan. In subgroepjes worden de verschillende scenes geanalyseerd, gekoppeld aan eigen ervaringen, en tenslotte tot scenes uitgewerkt. Het uiteindelijke doel is 3 verschillende scenes te koppelen en tenslotte als een voorstelling te presenteren voor de overige deelnemers aan de conferentie.