Wat doen wij

Effectiviteitstraining
In 1979 is in Nederland de Gordon-cursus “Effectief omgaan met kinderen” voor ouders en opvoeders officieel geïntroduceerd. Aansluitend volgden de communicatietrainingen voor jongeren,  volwassenen en specifieke doelgroepen (o.a. leerkrachten/docenten, groepsleiding, leidinggevenden).

Deelnemers leren praktische communicatievaardigheden waardoor ze effectiever met zichzelf en anderen omgaan in werk- en privé situaties. Dit heeft afhankelijk van de doelgroep een positieve invloed op:

 • kwaliteit van (werk-)relaties
 • resultaten
 • productiviteit
 • ziekteverzuim
 • samenwerking
Doelgroepen
Interaktie Buro Tiny Beemsterboer verzorgt de volgende Gordon-Communicatietrainingen voor groepen en individuen:
 • effectief omgaan met kinderen voor ouders en beroepsopvoeders
 • effectief omgaan met jonge kinderen voor leid(st)ers kinderopvang
 • effectief onderwijzen voor leerkrachten, docenten in basis-, voortgezet en speciaal onderwijs
 • persoonlijke en professionele effectiviteit voor volwassenen
 • effectief leidinggeven voor managers en leidinggevenden in het bedrijfsleven en in de non-profit sector
 • resultaatgericht communiceren voor hulpverleners in de welzijns- en gezondheidszorg, zoals psychologen, maatschappelijk werkers, arbeidsdeskundigen, (reïntegratie-) consulenten, artsen, specialisten en verpleegkundigen
 • assertiviteitstraining voor persoonlijke en professionele effectiviteit, op aanvraag van werkgever, reïntegratiebedrijf of uitkerende instantie, zie reïntegratie
Kernthema’s &
werkwijze
Kernthema Werkwijze
duidelijk communiceren beknopte theorie
luisteren praktische demonstratie
opbouwen van goede relaties vaardigheden oefenen en ervaringen uitwisselen
voorkomen van problemen doeltreffend conflicten oplossen