Kunst

Kunst
Inter-Art
 • Ontwikkelen en in eigen beheer uitgeven van (ideele) thema-kunst.
 • Verzorgen van thema-exposities
 • Bemiddeling beeldende kunst bij huur of aanschaf van kunstwerk

Thema-kunst
Ingegeven door persoonlijke en maatschappelijke gebeurtenissen die noodzakelijke steun en betrokkenheid vragen, gedenkwaardig zijn, of om belangstellende aandacht vragen.

 

Themakunst biedt u een ideeel, origineel en tastbaar geschenk: kunstkaarten, als beeldend middel om te steunen en te sturen

 

Voor

Instellingen, bedrijven en particulieren die de Kunst van betrokken zijn, in visie én handelen tot uiting willen laten komen. Voor ieder die zich in kader van promotie, herdenking, evenement, jubileum, kerst of andere gedenkwaardige gebeurtenis met geschenk in de vorm van thema-kunst wil profileren. Een voorbeeldexemplaar is beschikbaar, oplage en levertijd in overleg.

Doel

 • Met beeldende communicatie aandacht geven en positieve sturing bewerken daar waar vrijheid of democratie in gedrang is, mensenrechten in gevaar zijn, toekomst van personen of groeperingen bedreigd wordt, of specifieke problematiek onderbelicht is gebleven.
 • Bieden van psychische ondersteuning aan prive persoon, instelling, organisatie of maatschappelijke groepering door sturen van kaart. Daadwerkelijke aandacht geven en medeleven tonen aan hen voor wie dit in hun persoonlijke en/of maatschappelijke strijd hard nodig hebben of zelfs van levensbelang is.
 • Financieel steunen van een ideëel doel.

Daarvoor biedt Inter-Art

 • Setjes gebonden kunstkaarten waarvan thema en inleidende tekst al vastligt.
 • De mogelijkheid om in opdracht een gewenst thema met toepasselijke kunst-kaarten samen te stellen en te verzorgen. Over het schrijven van inleiding, vermelden van bedrijfsnaam, logo en sponsor vindt overleg plaats.
 • Speciaal samengestelde setjes.

Reeds leverbaar

 • Forlorn Faces – Verloren Gezichten
  In september 2005 vond in het Amnestyhuis te Amsterdam de presentatie plaats van de eerste bundel van Themakunst. Tevens werd hier de serie werken geexposeerd waaruit de selectie voor deze bundel gemaakt was.
 • Tekenen van Heling
  met bijdrage voor Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) kankerbestrijding.

Bemiddeling
Bemiddeling bij beeldende kunst:
 • advies bij aanschaf van kunstwerken voor inrichten van huis, tuin, kantoor of bedrijf
 • afspraken met beeldend kunstenaars voor atelierbezoek
 • bemiddeling bij huur of koop