Home

Interaktie-Buro Tiny Beemsterboer
“Ondersteuning van uw persoonlijk welzijn en professionele effectiviteit, en het verwerven van een nieuw (arbeidsgerelateerd) toekomstperspectief”

  • Communicatietrainingen op basis model Thomas Gordon

  • Reïntegratie en loopbaanbegeleiding, beroepenheroriëntatie, assertiviteitstrainingen

  • Lezingen over pedagogische en psychologische thema’s, persoonlijke en professionele effectiviteit

  • Lachworkshops

  • Expressie

  • Ideële kunst en kunstbemiddeling